Over PMP

Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) is in 2001 opgericht door Amsterdamse poppodia Paradiso en Melkweg. PMP is een huis voor jonge muzikale makers die opereren op het snijvlak van popmuziek en theater, dans, visual art en beeldende kunst. PMP biedt de jonge makers de mogelijkheid speciale projecten te maken voor het popcircuit, festivals en bijzondere locaties.  PMP bouwt om alle projecten en makers uit haar stal een passend netwerk van creatieven en professionals. PMP staat voor diversiteit in de programmering van popzalen en festivals.

Organisatie


Creatief Producent

Talitha Stijnman
talitha@pmpweb.nl

Creatief Producent

Lisa van Woersem
lisa@pmpweb.nl

Bestuurders

Mark Minkman
Directeur Paradiso

Geert van Itallie
Directeur Melkweg

Raad van Toezicht

Karin Boelhouwer
voorzitter
Boelhouwer Coaching en Projectbegeleiding en Lid Provinciale Staten Utrecht Groen Links

Mark Fuchs
penningmeester
Financieringsspecialist Van Lanschot regio Noord Holland

Femke Lakerveld
secretaris
Programmamanager Advies en Begeleiding Cultuur en Ondernemen en actrice

Pers

U kunt accreditatie aanvragen voor één of meerdere producties van PMP. De accreditatie is bedoeld voor journalisten werkzaam op het gebied van kunst en cultuur in het algemeen. Een accreditatie is strikt persoonlijk en dus niet aan anderen overdraagbaar. De accreditatie kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen aan lisa@pmpweb.nl. Dit onder vermelding van uw volledige naam, de naam van het medium/organisatie, telefoonnummer en website.

Vacatures

Paradiso Melkweg Productiehuis staat altijd open voor mensen die een stage zoeken. Ben jij student en geïnteresseerd in kunst en cultuur? Ben je een regelaar? Hou je ervan faciliterend midden in een productie te staan? Stuur je motivatie+CV naar lisa@pmpweb.nl

Zakelijk

Paradiso Melkweg Productiehuis is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

Bestuurders en Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor de personeelsleden wordt de CAO Paradiso gevolgd.

K.v.K.: 34198501
BTW NR: NL 8127.23.351.B.01
Inhoudingsplichtige verklaring
FISCAAL NR: 812723351
IBAN: NL 35 RABO 0393765008
BIC: RABONL2U
Overige jaarverslagen zijn op te vragen bij PMP.

Jaarverslag 2017

Ondernemingsplan PMP 2017-2020

Paradiso Melkweg Productiehuis verwerkt tot op zekere hoogte persoonsgegevens. In navolging van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbeschemring maakt PMP met onderstaande Privacy verklaring inzichtelijk wat het verzamelt en en hoe het met persoonsgegevens omgaat.

Privacystatement Paradiso Melkweg Productiehuis